Spektrum činností

 

SEKCE KONTAKTNÍCH SPORTŮ:

Box pro všechny

Tréninky boxu vedené profesionálními trenéry jako prostředek zvyšování fyzické kondice,forma sebeobrany, forma psychické relaxace a forma aktivního odpočinku.

Možnost skupinových i individuálních tréninků. Tréninky jsou vhodné jak pro pokročilé,tak pro začátečníky.Naši trenéři se přizpůsobí úrovni Vašich schopností a dovedností.

Trenéři: Luboš Šuda,Bc.Tomáš Müller,Jiří Šťastný,Petr Müller ml.

Další činnost:

Centrum kontaktních sportů(Gymkontakt s.r.o.) úzce spolupracuje s MČ Praha 3,Nadací pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii a o.s. Julius v nejen v oblasti sportovní,ale i v oblasti sociální . Zejména se zabýváme problematikou integrace a protidrogovou problematikou. Naší snahou je aktivní zapojení dětí a mládeže do sportu jako nástroje primární prevence před negativními sociálními jevy jako je užívání návykových látek a boj proti kriminalitě mládeže. Nabízíme i konzultační činnost s renomovanými specialisty.

Petr Horn (Trenér)

absolvent FTVS UK odborný asistent na ÚTV 2. a 3. LF UK . specialista na posilování, tvarování těla, vyrovnávání svalových dysbalancí, kompenzační a vyrovnávací cvičení,kondiční přípravu.