Spektrum činností

 

SEKCE FITNESS:

  • Cvičení pro všechny věkové skupiny(cvičení dětí a seniorů)
  • Poradenství v oblasti fitness a zdravého životního stylu.
  • Příprava tréninkového programu na míru se zaměřením na sportovní specializaci.
  • Funkční diagnostika pohybového aparátu.
  • Měření procentuálního zastoupení tuku, svalové hmoty a vody v těle.
  • Sestavování jídelníčku pro redukci hmotnosti, rozvoj svalové hmoty.
  • Rehabilitační cvičení a cord training na závěsných systémech Redcord
  • Balanční rehabilitační cvičení a cvičení pro posilování posturálních svalů na Balancestepu( český patent)
  • Sportovní a kondiční příprava sportovců

KURZY PRO ŽENY (Žižkov,Hostivař)

Kurzy redukce ,formování,zvyšování fyzické kondice
Zahájení kurzu 25.9.-2.11 (29.9 -6.11) a 6.11.-14.12 (10.11.-18.12)
Součástí kurzu je funkční diagnostika pohybového aparátu,vypracování indiv. tréninkového plánu,vážení a měření klienta,konzultace jídelníčku .
Na Žižkově se cvičí neděle a středy(6 týdnů) od 19.30 do 21.30.V Hostivaři čtvrtky a neděle od 19.00-21.00
V první části lekce se věnujeme posilování a odstraňování svalových dysbalancí a základům sebeobrany. Ve druhé části následuje aerobní pohybová forma.
Kurzy jsou vedeny odborníky ze 3.Lf UK Praha
Cena kurzu je 2590Kč
Přihlášky osobně v CKS Žižkov nebo emailem : petr.horn@lf3.cuni.cz
případně telefonicky na recepci CKS(viz. kontakty) nebo 608889144
Záloha 600Kč na účet č. 43-6592510297/0100 ve zprávě příjemce uvést jméno a příjmení
min počet účastnic 6 max.12

Další činnost:

Kontaktní centrum v oblasti sociální, zejména drogové problematiky. Aktivní zapojení dětí a mládeže do sportu jako nástroj primární prevence. Konzultační činnost s renomovanými specialisty.

Petr Horn (Trenér)

absolvent FTVS UK odborný asistent na ÚTV 2. a 3. LF UK . specialista na posilování, tvarování těla, vyrovnávání svalových dysbalancí, kompenzační a vyrovnávací cvičení,kondiční přípravu.