Místo Luboše Šudy povede tréninky oddílu boxu Michal Břetenář