Box – E. Kocvelda

Časové úseky události (2)

Úterý
-
CKS Žižkov

Čtvrtek
-
CKS Žižkov