Časové úseky události (6)

Sobota
-
CKS Žižkov

Neděle
-
CKS Žižkov

Sobota
-
CKS Žižkov

Neděle
-
CKS Žižkov

Sobota
-
CKS Žižkov

Sobota
-
CKS Žižkov